GLIDE Project

Descrierea proiectului

GLIDE este un proiect de parteneriat strategic inițiat de YOUROPÍA (Organizația de coordonare din Spania), STRIM (Polonia) și EIVA (România). Proiectul are ca scop promovarea calității, creșterea impactului și facilitarea învățării în domeniul tineretului prin dezvoltarea competențelor profesionale și crearea de structuri de sprijin și consiliere dedicate tinerilor

Proiectul se bazează pe o analiză a situației muncii tinerilor din țările reprezentate, în special în ceea ce privește consilierea cu privire la mobilitatea tinerilor. Proiectul subliniază necesitatea unui sprijin personalizat și calitativ, care să țină seama de aspectele motivaționale și emoționale, obiectivele de învățare și impactul pe termen mediu și lung a experienței de mobilitate pentru fiecare tânăr.

Pentru a răspunde în mod cuprinzător acestei situații, GLIDE se adresează organizațiilor, lucrătorilor de tineret și tinerilor având următoarele obiective:

Cu privire la ORGANIZAȚII:

-Ameliorează calitatea muncii prin implementarea unor practici inovatoare în domeniul consilierii tinerilor.

– Consolidarea cooperării, internaționalizarea și crearea de rețele de organizații active în domeniul informării și consilierii tinerilor.

Cu privire la LUCRĂTORII DE TINERET:

-Facilitarea procesului de învățare, profesionalizarea și dezvoltarea abilităților în domeniul informării și consilierii tinerilor.

-Promovarea schimbului de bune practici și experiențe între profesioniști în domeniul tineretului din diferite țări din Europa.

Cu privire la TINERI:

-Oferirea unor servicii de orientare și consiliere flexibile, adaptate nevoilor individuale ale tinerilor.

-Favorizarea învățării non-formale prin experiențe de mobilitate și stimularea recunoașterii acestora.

Pentru atingerea acestor obiective, pe parcursul celor 18 luni de proiect, organizațiile partenere vor implementa o combinație de activități față în față și online destinate tinerilor care vor fi sprijiniți pe tot parcursul proiectului de lucrători de tineret profesioniști.

Asociaţia EIVA  a realizat începând cu luna Februarie 2019 Proiectul “GLIDE – Global Learning Impact and Development, finanțat de Comisia Europeană prin intermediul Programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 2: Parteneriat Strategic.

Pe parcursul a doi ani, 5 persoane din echipa EIVA au realizat acțiuni de prezentare a informaților relevante la nivel european pentru tineri prin sesiuni de grup și individuale carea au vizat familiarizarea tinerilor cu programele și oportunitățile europene.

Acțiuni similare s-au desfășurat în Spania și Polonia, organizate de către Youropia și STRIM, cele două structuri partenere în proiect. La nivel local am beneficiat de sprijinul următorilor parteneri:

  • Liceul de Industrie Alimentară din Arad
  • Colegiul Național Elena Ghiba Birta
  • Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Henri Coandă Arad
  • Biblioteca Județeană AD Xenopol

Peste 120 de tineri au beneficiat de sprijin și orientare în ceea ce privește diferite programe europene și alte oportunități dedicate tinerilor.

Proiectul a implicat două vizite realizate pe parcursul anului 2019 în Spania și Polonia, iar întâlnirea planificată în România a avut loc online, în contextul pandemiei COVID19.

Mai multe informații despre acest proiect și despre alte inițiative ale Asociației EIVA pot fi consultate pe site-ul www.eiva.ro

Link-uri utile pentru tinerii care caută oportunități la nivel european:

 

www.eurodesk.ro

www.erasmusplus.ro

www.suntsolidar.ro

https://europa.eu/youth/about-us_ro

Related projects

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

All rights reserved | EIVA.RO © 2022 | by AVATAR group

Log in with your credentials

Forgot your details?