ips

IPS4NEETs

Descrierea proiectului

Obiectivul principal al proiectului urmărește îmbunătățirea practicilor de consiliere și orientare profesională a 20 de experți din Slovenia, România și Ungaria prin valorificarea și adaptarea Modelului Aprofundat (MM) și a metodei de Sprijin și Plasare Individuală (IPS) pentru utilizarea lor pe o Platforma web (EYTP) în activitatea de sprijinire a tinerilor NEET. Implementarea acestor metode va crește numărul tinerilor angajați sau formați, cu vârsta între 18 – 24 de ani, care momentan nu studiază sau nu lucrează.

 

Proiectul se adresează experților care oferă consiliere pentru tineri, până în 24 de ani, care nu au un loc de muncă sau nu sunt înrolați într-un sistem de educație denumiți în continuare tineri NEET, precum și tinerilor NEET.
Proiectul are două domenii de intervenție:

1) Inovație și explorare

Caracterul innovator al proiectului este dat de dezvoltarea platformei web – EYTP, care va fi instrumentul principal în activitatea de consiliere. Toate materialele și resursele cu metodele MM și IPS, vor fi disponibile online, în limbile oficiale ale țărilor partenere în proiect.

2) Transferul de bune practici

Proiectul urmărește transferul cunoștințelor de specialitate în utilizarea MM și IPS folosite cu succes în Norvegia, prin implementarea și adaptarea metodei la contextul țărilor partenere. Metoda IPS se bazeză pe abordarea integrată de sprijin pentru  tinerii NEET în dobândirea și păstrarea unui loc de muncă.

Modelul Aprofundat (MM) presupune sprijinirea tinerilor NEET pe o anumită perioadă de timp în care se pune accent pe motivare și suport utilizând modelul IPS. Din combinarea celor două metode MM și IPS va rezulta o metodologie de consiliere în două etape, pentru orientare profesională și pentru angajrea tinerilor NEET. Estimăm faptul că aplicarea cu succes acestei metodologii pe platforma EYTP, va asigura diseminarea către alte organizații / institutii din domeniu, contribuind la maximizarea  durabilitatea proiectului.

Perioada proiectului: 1.9.2018 – 31.8.2021, respectiv 36 luni.

Universitatea din Ptuj – Slovenia

Fonix – Norvegia

Asociația EIVA – România

InterRegio Forum Association – Ungaria

Tesla Technologies – Spania

 

 

Colaborare în scopul promovării progreselor în combaterea șomajului tinerilor

 

În jur de 200 de organizații din 25 de țări europene sunt implicate în implementarea unor proiecte finanțate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene – Fondul pentru Integrarea Profesională a Tinerilor.

În scopul promovării rezultatelor proiectelor destinate combaterii șomajului tinerilor din Europa a fost elaborată Revista pentru integrarea profesională a tinerilorlansată pe data de 30 iulie 2019, (https://youthemploymentmag.net) pentru a susține și publica informații despre toate proiectele finanțate de Fondul SEE si Norvegian destinate integrării profesională a tinerilor.

Echipa editorială este formată din experți care implementează ei înșiși aceste proiecte și care dezvoltă în mod regulat materiale despre progresul și rezultatele fiecărui proiect.

Asociația EIVA din Arad face partedin această echipă internațională, dorind să împărtășească experiențe din proiectul  Individual Placement and Support – IPS4NEETs(Plasare individuală și sprijin pentru tineri NEETs). Proiectul a început în septembrie 2018 și urmărește transferul și adaptarea în România, Ungaria și Slovenia a unor tehnici inovative de orientare și consiliere în carieră a tinerilor.

Problema acută la nivel european: Conform datelor recente prezentate de Eurostat, în 2018 în UE-28 aproximativ 15 milioane de tineri cu vârste între 20 și 34 de ani nu erau angajați, nici studenți, nici nu urmau o altă formă învățământ sau calificare. Această categorie de persoane este recunoscută sub denumirea de tineri NEET și se găsesc cu precădere în Italia și Grecia, țările cu cel mai mare șomaj în rândul tinerilor, mai mult de un sfert dintre tineri sunt în afara pieței forței de muncă. Pentru a răspunde acestei provocări Islanda, Liechtenstein și Norvegia au lansat în 2017 Fondul SEE și Norvegia pentru sprijinirea ocupării forței de muncă tinere, în valoare de 60 de milioane de euro.

Cele 26 de proiecte selectate pentru a primi finanțare, inclusiv proiectul nostru, implementează inițiative care vor sprijini aproximativ 25 000 de tineri să se angajeze sau să creeze noi locuri de muncă.

Tinerii vulnerabili au acces limitat în sistemele formale de educație și formare profesională, precum și pe piața muncii. Pentru a schimba această situație sunt necesare soluții inovatoare, transfer de bune practici și studii de impact privind intervențiile care funcționează și cele mai puțin eficiente. Cele 26 de proiecte vor dezvolta, pilota sau adopta aproape 100 de noi abordări, metode și practici, subliniind caracterul inovator al Fondului pentru creșterea angajabilității tinerilor” afirmă Grethe Haugøy, ofițer principal pentru fonduri regionale și fondul global pentru dialog social și muncă decentă la Oficiul pentru mecanisme financiare, secretariatul SEE și subvenții din Norvegia.

O singură platformă fără frontiere: Față de alte inițiative ale Granturilor SEE și Norvegiene abordarea transnațională reprezintă valoarea adăugată a Fondului pentru Integrarea Profesională a Tinerilor. Abordarea este în conformitate cu strategia Europa 2020 și cu politica de coeziune a UE care ține seama de rolul crucial al regiunilor și de cooperarea transfrontalieră pentru o creștere inteligentă, durabilă și incluzivă. Cu toată marea diversitate a priorităților granturilor (consorțiile reunesc 195 de entități publice și private din 26 de țări), diseminarea rezultatelor la nivel național și asigurarea unui flux de informații dincolo de frontierele naționale presupune provocări semnificative. Acesta este principalul motiv pentru care a fost creată platforma comună de comunicare sub forma unei reviste online. Nu este deloc  întâmplătoare lansarea oficială a „Revistei pentru integrarea profesională a tinerilor” de Ziua Internațională a Prieteniei stabilită de ONU.

Activități punctuale, informații globale: Revista recent creată va publica informații despre toate proiectele: nu doar știri cu realizările actuale și informații despre progresul lor, dar și articole complexe și diverse materiale multimedia. Mai mult, calendarul actualizat constant va permite publicului să urmărească toate evenimentele organizate în cadrul proiectelor din statele membre și din statele donatoare.

Revista online va servi ca o platformă pentru ”a inspira, conecta și sensibiliza tinerii din Europa și va deveni un hub online pentru toate entitățile implicate în fond”, a declarat Raquel Torres Prol, responsabilă de comunicare pentru Fondul pentru ocuparea tinerilor la Oficiul Mecanismului Financiar, Secretariatul SEE și Granturile Norvegiei.

Revista online poate fi consultată la următorul link: https://youthemploymentmag.net

Related projects

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

All rights reserved | EIVA.RO © 2022 | by AVATAR group

Log in with your credentials

Forgot your details?